Lókút

A község hivatalos honlapja

TÉGY - Természetes Élet és Gyermeknevelés Alapítvány

Bem József u. 96.
06 (20) 435-8808
https://www.facebook.com/TEGYAlapitvany
Természet Tisztelet, Társadalmi szemléletformálás, Természetes emberezés, Megelőzés és Rehabilitáció, Közösségi Együtt-Lét, Élménypedagógia-Készségfejlesztés, Bio-gazdálkodás

„Rossbrunn” Kulturális Alapítvány

Az Alapítványt Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1993. június 17. napján hozta létre.

Az Alapítvány székhelye:8425 Lókút, Bem utca 25.
      
A Kuratórium elnöke:
Szőnyegi János Pál

Kuratórium tagjai:
Dörnesz Tamás Krisztián
Fehér Georgina
Seliga Mónika
Tenk Zoltán
 
„ROSSBRUNN” Kulturális Alapítvány ez évben is várja a magánszemélyek
SZJA-nak 1%-os mértékű felajánlásából származó adományokat.

Adószám: 18918696-1-19

A bevételeket Lókút községben megrendezésre kerülő kulturális programok, hagyományőrző programok, és a községben élő óvodás és iskoláskorú gyermekek támogatására szeretnénk felhasználni, az Alapító okiratban foglaltak szerint.

Kedvezményezett neve: „ROSSBRUNN” Kulturális Alapítvány · 8425 Lókút, Bem J. u. 25.
Kedvezményezett adószáma: 18918696-1-19

Az alapítvány honlapja: www.rossbrunn.eoldal.hu

Az alapítvány célja:
1. Lókút Község kulturális életének fejlesztése. Német ajkú település lévén a falu nemzetiségi voltának erősítése, a nemzetiségi hagyományok felélesztése és ápolása, illetve az ezen célt szolgáló programok, rendezvények szervezése.
2. Az alapítvány támogatja az óvoda és az általános iskola nemzetiségi intézménnyé történő átalakítását, valamint elősegíti, hogy ezen intézmények az oktatáson túli tevékenységükkel fokozottabb szerepet vállalhassanak Lókút kulturális életében. Ugyancsak a település kulturális életének gazdagítása érdekében az alapítvány feladatának tekinti az önszerveződő állampolgári közösségek működésének segítését.
3. Lókút község lakossága német és magyar nemzetiségi kultúrájának feltárásához, megőrzéséhez, továbbfejlesztéséhez az alapítvány eszközeivel hozzájárul. A német nemzetiségi anyanyelv elsajátításának, megőrzésének lehetőségét minden lókúti számára anyagi eszközeivel támogatni, hozzájárulni.
4. A falu fejlődése érdekében a tehetséges gyermekek, fiatalok támogatása, pl. tanulmányaik folytatása érdekében ösztöndíj adományozásával, tekintettel arra, hogy az alapítvány különösen fontos céljának tekinti a tehetséggondozást. Ennek érdekében mindent megtehet a jogszabályi keretek között.
5. A nemzetiségi lét minden megnyilvánulási formáját támogatja: pl. énekkart működtethet, támogathat, rendezvényeket, előadóesteket, koncerteket, stb. szervezhet anyagi lehetőségeihez mérten.
6. A fentiek érdekében a testvérnéppel való kapcsolattartás (csereutazások, tanulmányutak, stb) lehetőségeit keresi, anyagi eszközeivel támogatja, azt szervezi, kezdeményezi.
7. Anyagi eszközeivel Lókút községfejlesztésének elősegítése, a minél rendezettebb falukép kialakításában az alapítvány eszközeivel történő aktív közreműködés.
8. Anyagi eszközeivel segíteni Lókút község közlekedésének fejlesztéséhez a község belterületi útjainak kezelését, karbantartását, javítását, felújítását és új utak létesítését.
9. Lókút község kulturális emlékeinek megóvása, bemutatása ennek támogatása. A községben a műemlékvédelem körébe tartozó és egyébként is védett épületeke illetve mindazon épületek és építmények, amelyek műemléki, kulturális, stb. okból különleges gondozást és védelmet igényel- állagmegóvásának elősegítése. E célból bármilyen építési, stb. tevékenység támogatása.
10. Lókút község környezetének ás Lókút község körzetében a természetvédelem megóvása érdekében minden kezdeményezés támogatása.
11. Lókút község lakosságának helyben történő foglalkoztatásának elősegítése, ehhez minden támogatás megadása, tárgyi, személyi feltételek biztosításának elősegítése.
12. Az alapítvány eszközeivel Lókút Község fiataljainak helyes és egészséges életmódra való nevelésének támogatása.
13. A gyermek, ifjúsági és családvédelem támogatása (beleértve a prevenciót és a szociális háló bővítésének lehetőségeit illetve ezek támogatását is.).
14. Az egészségügyi ellátás támogatása az alapítvány eszközeivel.
15. A közbiztonság, a köz- és vagyonvédelem támogatás, katasztrófa helyzetek elhárításához az alapítvány eszközeivel minden támogatás megadása.
16. Időskorúak támogatása.
17. A település turisztikai értékeinek feltárása, turisztikai fejlesztés támogatása.
18. Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége során az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi, amellyel közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez:
a) Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése (a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) pontja).
b) Kulturális szolgáltatás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja).
c) A kulturális örökség védelme (a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdése).
d) A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (1) bekezdés).
e) Az épített környezet alakítása és védelme (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57/A. § (2) bekezdés).
f) Településüzemeltetés - a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja)
g) Településtisztaság, közterület tisztántartása (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontja)

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Június 2024  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Friss események

Nincs aktuális esemény