Lókút

A község hivatalos honlapja

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Lókúton
 
A kedvezményezett neve: Lókút Község Önkormányzata

A projekt címe: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése  Lókúton

A szerződött támogatás összege: 10 032 597 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 11. 01.

Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00007

 

A projekt tartalmának bemutatása

TOP -4.2.1-16-VE1-2017-00007 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Lókúton” című projekt
 
Lókút Község Önkormányzata több szociális alapellátási feladatot lát el saját maga (pl.: falugondnoki szolgáltatás), vagy társulási megállapodás keretében (pl.: házi segítségnyújtás, támogató szolgálat).

A szociális feladatok ellátása közül a legnagyobb problémát a napi szinten ellátandó szociális étkeztetés okozza, melyhez egy nagyon rossz állapotú, állandó karbantartásra, javításra szoruló gépjármű (Ford Transit, 2001-es gyártású) állt az önkormányzat rendelkezésére.

A projekt során új szolgáltatás bevezetését nem tervezzük, hanem a már meglévő, működő szolgáltatások feltételeinek javítása a célunk az ellátottak érdekében. Ehhez a szolgáltatások (szociális étkeztetés, falugondnoki szolgáltatás) egy kisbusszal történő ellátása valósult meg, amely a projekt alapját adja.

A jelenleg egy nagyon rossz állapotú, állandó karbantartásra, javításra szoruló gépjárművel (Ford Transit típusú, 2001-es gyártású , a Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló) oldja meg a település mindkét szolgáltatását.  A kisbusz műszaki állapota miatt félő, hogy a napi rendszerességgel biztosított étkeztetést nem tudja az önkormányzat biztosítani az idős, rászoruló lakosai számára. A falugondnoki szolgáltatást is gyakran kell igénybe venniük az idős lakosoknak, hiszen ügyek intézésébe, gyógyszertárba, szakorvosokhoz való eljutásban is, esetleges bevásárlásaikban is ez a szolgáltatás biztosítja számukra a lehetőséget a faluból való kimozdulásra.

Mindezek miatt szükséges egy jó minőségű és műszaki állapotú, tágas kisbusz beszerzése és mindennapi közösségi célú használata, amely egész évben megbízható segítséget nyújt az egyébként elszigetelt zsáktelepülés lakóinak.

A projekttel a település szociális alapellátásai (szociális étkeztetés, falugondnoki szolgálat) magasabb színvonalon valósulnak meg és egy mindenki számára könnyen elérhető ellátássá válnak.  A gépjármű beszerzése segíti az alapellátások működtetési költségeinek csökkentését (alacsony javítási és karbantartási költség, költséghatékonyabb működés a fogyasztás területén).

Fő cél a szociális alapellátások színvonalának emelése, és ez által a településen élő családok terheinek csökkentése.

A szociális feladatok ellátása során a szakemberek már alaposan megismerték a térség szükségleteit, ismerik a rászorulók körét és leggyakrabban már a probléma kialakulásakor ott tudnak lenni és segítnek.

A megvalósítás helyszínén nincs más működő szervezet, amely ugyanazon célcsoport ellátását végezné, mint az önkormányzat, illetve a társulási megállapodás alapján a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ.

A tervezett szolgáltatás célja, szükségességének bemutatása.

A szükséglet, az igények felmérése folyamatosan történik a szakemberek által.  A településre is jellemző az elöregedő társadalmak alapvető problémája: az aktív korosztály mérsékelten egyenletes csökkenését, míg az idősebb korcsoportok egyre dinamikusabb növekedését mutatja. 

Ebből is következik, hogy az idős ellátás továbbra egyik legfontosabb szolgáltatása kell, legyen a településnek, így biztosítva a családi terhek csökkentését.

A családok számára akár egy-egy speciálisabb szükségletű családtag jelenléte, ellátása, gondozása is nehézségeket okozhat, de bizonyos, pl. a mindennapi élet során felmerülő feladatok (különböző háztartási munkák, bevásárlás, hivatalos ügyek intézése) kivitelezése is gondot jelenthet pl. kedvezőtlen egészségi állapot vagy egyéb okok (pl. kisgyermek jelenléte, munkavégzés/kedvezőtlen munkabeosztás) következtében. Az idős, beteg ember gondozása mellett leginkább a lakásból/házból kimozduló tevékenységek ellátása (közlekedés, bevásárlás, hivatali ügyek intézése) ütközik a háztartások egy része számára nehézségbe, jelent kihívást. 

Erre az igényre válaszolva tartják fenn alapszolgáltatásaikat (falugondnoki szolgálat, szociális étkeztetés) a községben, így is biztosítva a családok mindennapjainak nyugalmát és megfelelő működését.

Szociális étkeztetés:

Az étkeztetés már régóta biztosítják a rászorulóknak, az igénylők elégedettségét folyamatosan figyelembe véve. Képviselik az érdekeiket, mind minőségi, mind mennyiségi változás bekövetkezése esetén, ezért viszonylag állandó az igénylők száma.

A Szociális étkeztetés célja, hogy legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítson azok számára, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani.

Szociális étkeztetést kell biztosítani annak a lókúti igénylőnek, illetve az általa eltartottnak, aki kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes a napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni. Lehetőséget kell biztosítani továbbá a településen fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére az étkezés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására.

Az ebéd házhoz szállítását igénylők számára az önkormányzat által üzemeltetett Ford típusú gépjármű áll rendelkezésre.

Falugondnoki szolgáltatás:

A falugondnoki szolgálat célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések és tanyák esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése. Igény szerint a kistérségi közlekedési szolgáltatásokban való részvétel.

A falugondnoki szolgálat: közvetlen, személyes szolgáltatásokat, valamint az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez.

A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre: a település külterületén és egyéb belterületén életvitelszerűen tartózkodó lakosság, rászorultság, kor, egészségi állapot, szociális vagy egyéb tényezőkre tekintet nélkül.

A falugondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.

2005. januártól már működik a szolgáltatást és az igénybevevők száma folyamatosan emelkedett. A szolgáltatás során folyamatosan szállítja a rászorulókat ügyeik intézésére, orvoshoz, gyógyszertárba. Az óvodások, kisiskolások szállításában is részt vesz a falugondnok.

Mindkét feladat ellátásában részt vesz a projekt során beszerzett Volkswagen T6- os kisbusz.

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Május 2024  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Friss események

Nincs aktuális esemény