Lókút

A község hivatalos honlapja

TÁJÉKOZTATÓ

Országos COVID-19 teszt

Amint azt már a hírekben hallhattuk, országos COVID-19 tesztelés lesz május 1 és 14 között. A vizsgálatokat a Semmelweis Egyetem végzi, a KSH által reprezentatívan és véletlenszerűen kiválasztott személyek bevonásával az ország egész területéről, 14 év felett, minden korosztályból, akiket az egyetem munkatársai fognak hamarosan megkeresni levélben, vagy telefonon. Lókútról 26 fő került be a programba.
Menete a következő:

PCR teszt - a légúti váladékból pálcával mintát vesznek
vért is vesznek a vizsgáltaktól, ezzel a megerősítő laborvizsgálattal a szervezet vírusra adott lehetséges immunválaszát mutatják ki

A részvétel önkéntes. Kérek szépen minden kiválasztott személyt, hogy vegyen részt ezen a vizsgálaton. Amellett, hogy képet kaphat saját állapotáról, segíti annak felmérését, mekkora a vírusfertőzöttek valós száma Magyarországon, hányan betegedtek meg eddig összesen és szerezhettek immunitást a vírussal szemben, illetve hányan lehetnek a szinte tünetmentes vírushordozók. Ez pedig a következő hónapok járvány elleni védekezéséhez fontos.

A vizsgálat nálunk május 5-én és 10-én lesz az orvosi rendelőben. Amennyiben valaki kéri, falubusszal behozzuk.

Köszönöm mindenkinek az együttműködést!

Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid
polgármester


Lókút Község Polgármesterének
2/2020.(IV.30.) polgármesteri intézkedése

Magyarország Kormányának a Veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel – 2020. március11. napján - kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó hu-mánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a lókúti állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében az alábbi intézkedéseket rendelem el:

1.) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzé-se, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020.(III.14.) Korm.rendelet 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján – a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV.27.) Korm. rendelet 1-2. §-aira tekintettel - a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Lókúti Tagóvodája (8425 Lókút, Bem J. u. 75.) – az 1/2020.(III.15.) polgármesteri intézkedés 1.) pontjában foglaltaknak megfelelően - továbbra zárva tart, azonban 2020. május 1. napjától ügyeleti ellátást biztosít az alábbi feltételekkel:
a) Az ügyeleti ellátás - a Tagóvoda karbantartási munkálatai (festés) befejezéséig - a zirci székhely intézményben, az követően a lókúti tagintézményben történik.
b) Az ügyeleti ellátás időszakában az intézmény kizárólag gyermekfelügyeletet biztosít azon szü-lő/törvényes képviselő gyermekei számára, akik más formában nem tudja megoldani gyermeke felügyeletét.
c) Az intézmény azoknak - a jelenleg fennálló veszélyhelyzetre tekintettel - a gyermeknek az ellátá-sát tudja biztosítani, akinek a szülője/törvényes képviselője olyan helyen dolgozik, ahol elenged-hetetlen a személyes jelenléte, vagy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogo-sult.
d) Az ügyeleti csoportban maximálisan 5 gyermek befogadása történhet.
e) A GYES-en, GYED-en lévő szülő/törvényes képviselő a gyermekére/gyermekeire nem veheti igénybe az intézmény ügyeleti ellátását.
f) A gyermeket legfeljebb 1 fő kísérheti az épület bejáratáig, ahol „zsiliprendszer” elven a pedagógu-sok fogadják az apróságokat.
g) A szülőnek/törvényes képviselőnek az ügyeleti ellátásra történő tényleges jelentkezéskor nyilat-koznia szükséges az alábbiakról:
fa) a gyermek nem szenved fertőző megbetegedésben;
fb) a gyermekkel együtt élő szülő(k) vagy egy háztartásban élő egyéb hozzátartozó az elmúlt két hétben külföldön nem tartózkodott;
fc) a gyermek vagy a vele egy háztartásban, családban élő személy nem lázas, nem mutat légúti megbetegedést,
fd) az óvodai ellátás szervezhetősége érdekében várhatóan milyen ellátási formára tart igényt;
fe) a szülő/törvényes képviselő munkahelyéről, beosztásáról és munkarendjéről;
ff) a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságáról.

2.) Felkérem a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetőjét az ügyeleti ellátás megszerve-zésében való közreműködésre.


Lókút, 2020. április 30.

Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid
polgármester


Tisztelt Lókúti Lakosok!
 Lókút község polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a lókúti állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
az alábbi intézkedéseket rendeltem el:

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020.(III.14.) Korm.rendelet 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján

2020. március 16. napjától határozatlan időre rendkívüli szünetet rendeltem el a
Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Lókúti Tagintézményében

Könyvtárunk 2020. március 16. napjától a látogatók számára zárva tart.

Falugondnoki szolgálat által a szociális étkeztetés továbbra is biztosított. A gyógyszerek kiváltásában, bevásárlásban az idősek mellett a kismamák, és a picibabások is kérhetik/ kérjék/ kérjék a falugondnok segítségét. Az igényt kérem, telefonon jelezzék!

Orvosi rendelés: személyesen csak sürgős, fontos esetben keressék fel a rendelőt!
- gyógyszerigényüket telefonon jelezzék a rendelési idő alatt.
- enyhe légúti betegség, nátha, orrfolyás stb. vagy akut egyéb ok pl.: hasmenés, hányás miatt    maradjanak otthon, telefonon jelezzék
- szakorvosi gyógyszerjavaslatok automatikusan érvényben vannak a járvány idejéig, illetve utána 90 napig


Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, Lókút községet is érintő
Zirc Város Polgármester
által elrendelt intézkedésekről:

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás 2020. március 16. napjától határozatlan időre szünetel. A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben – mérlegelést követően – lehetséges.
Kérem az ügyfeleket, hogy az ügyintézőkkel telefonon, vagy elektronikus levél útján – hivatali kapura történő megküldéssel –, nem hatósági ügyben e-mailon (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) tartsák a kapcsolatot és intézzék ügyeiket.

Hivatali kapu elérhetőségek: ZIRCONK, KRID: 240683711; PMHZIRC, KRID: 506293306; LOKUTONK, KRID: 340672997Központi elérhetőség: 06-88/593-700, 06-88/593-702, valamint a https://zirc.hu/onkormanyzat/zirci-kozos-onkormanyzati-hivatal-ugyintezes/zirci-kozos-onkormanyzati-hivatal oldalon megtalálható telefonszámokon.
Ez a változott ügyfélfogadási rend a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal LókútiKirendeltségére (Lókút, Bem József utca 25. Telefonszám: 06-88/588-130,
E-mail: 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. is vonatkozik.
A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központban március 17-től a nappali ellátásokat nyújtó intézmények ZÁRVA lesznek, így az Idősek Klubja és a Segítő Kezek Háza a fogyatékosokat, pszichiátriai betegeket ellátó részek és a fejlesztő foglalkoztatás is szünetel. 
A közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére - a személyes találkozások korlátozása, első sorban telefonon való kapcsolattartással.

A védőnői szolgálat munkatársai a kialakult helyzetre való tekintettel csak indokolt, halaszthatatlan esetben látogatnak családot, a tanácsadások szünetelnek. Telefonos kapcsolattartást biztosításra kerül.
Minden épületünkben ügyeletet és az eddig is ismert telefonos elérhetőségeket biztosításra kerül.
Kérem az ügyfeleket, hogy az ügyintézőkkel telefonon, vagy elektronikus levél útján – hivatali kapura történő megküldéssel –, nem hatósági ügyben e-mailon (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) tartsák a kapcsolatot és intézzék ügyeiket.

Hivatali kapu elérhetőségek: ZSZSZK, KRID: 644944981 PMHZIRC, KRID: 506293306;

Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálata és Központjánál (Zirc, Alkotmány u. 14.) a személyes kapcsolattartást határozatlan ideig korlátozásra kerül. 
Kérem az érintetteket, hogy a családsegítőkkel és az esetmenedzserekkel telefonon (88/416-936) vagy elektronikus levél útján – hivatali kapura történő megküldéssel –, nem hatósági ügyben e-mailon (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) tartsák a kapcsolatot és intézzék ügyeiket.

Hivatali kapu elérhetőség: ZOSZK,   KRID azonosító: 541984978

A személyes ügyfélkapcsolat a családsegítőkkel és az esetmenedzserekkel telefonon (88/416-936) egyeztetett időpontban, halaszthatatlan ügyben – lehetséges.

Tájékoztatom továbbá a lakosokat, hogy hivatalos értesítés hatóságilag elrendelt házi karanténban lévőkről, valamint Koronavírussal fertőzött személyről/személyekről nem érkezett.
Aki külföldről érkezett haza, vagy külföldi vendége van, kérem az illetővel egy háztartásban tartózkodók tartsák be az önkéntes 14 napos karantént!

Szeretném, ha ez az egymásra figyelés, a többiek iránti felelős magatartás jellemezné a következő időszakunkat. Szerencsére nem csak Lókúton, de a környezetünkben sem tudunk még fertőzöttről. Próbáljuk ezt elősegíteni azzal is, hogy betartjuk a higiénés szabályokat,  csak a szükséges időre és helyre megyünk ( munka, bevásárlás), kerüljük a szoros kontaktust (kézfogás, puszi).

És ami még nagyon fontos: ne keltsünk pánikot álhírek megosztásával!

A járvánnyal kapcsolat hiteles, friss információ a www.koronavirus.gov.hu oldalon olvasható.
Vegyük komolyan a szabályokat!
Nagyon vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk az idősekre!

Keressenek bennünket bármilyen problémájuk adódik alábbi elérhetőségeken:
88/588-130
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
@onkormanyzat.lokut
falugondnok: Vincze Csaba 20/4666811
Megértésüket, türelmüket köszönöm.
Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid
polgármester


- Kérdések és válaszok az új koronavírusról
- Terjedhet-e a koronavírus ivóvízzel vagy szennyvízzel?
- Élelmiszerek érintettsége a koronavírussal kapcsolatosan

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Október 2021  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Friss események

Nincs aktuális esemény