Lókút

A község hivatalos honlapja

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztály igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére Megtekintés


Zirci Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör betöltésére Megtekintés


Zirci Közös Önkormányzati Hivatala közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

városüzemeltetési ügyintéző


munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 32. pontjában foglaltak szerinti település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:
Városüzemeltetéssel és városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, önkormányzati pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatok, önkormányzati intézmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatok, környezetvédelmi feladatok. Ügyfélfogadás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium,
- Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés
- Felhasználói színtű MS Office alkalmazások ismerete;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Környezetvédelmi; településüzemeltetői; műszaki szakterületen (magas-, mélyépítés) szerzett szakközépiskolai végzettség,
- Közigazgatásban szerzett tapasztalat
- Közigazgatási alapvizsga megléte
- Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet - 9. § (1) bekezdése alapján - 1. mellékletében meghatározott közszolgálati önéletrajz
- A végzettsége(ke)t, szakképzettsége(ke)t igazoló dokumentumok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata a Kttv. 42.§ (1) és (1a) bekezdésében foglaltak alapján.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
- A pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak eleget tesz.
- A pályázó nyilatkozatai arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, valamint nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
- A pályázó nyilatkozta arról, hogy alkalmazása esetén a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2021. január 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kaszás Béla osztályvezető nyújt, a 06-88-593-705 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8420 Zirc, Március 15. tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VP01-Ö/480-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jegyző az illetékes osztályvezetőkkel értékeli a pályázatokat, szükség szerint a pályázókat személyesen meghallgatja. A pályázatról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók anyaga visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje:2021. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.zirc.hu - 2020. december 21.
- www.borzavar.hu - 2020. december 21.
- www.lokut.hu - 2020. december 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 
A munkakör betöltése 6 hónap próbaidő kikötésével történik.
 
A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdése a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.


Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézményi álláspályázatok
- Zirc
- Borzavár
- Lókút

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Január 2021  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Friss események

Nincs aktuális esemény